Tuesday, February 18, 2020, 9:01 AM

Sanfrecce Hiroshima 0

1Takuto Hayashi
18Yoshifumi Kashiwa 61
33Tsukasa Shiotani
5Kazuhiko Chiba
19Sho Sasaki
27Kohei Shimizu
9 Douglas
6Toshihiro Aoyama
8Kazuyuki Morisaki
25Yusuke Chajima 76
22Yusuke Minagawa 66
13Takuya Masuda
21Ryotaro Hironaga
4Hiroki Mizumoto
34Soya Takahashi
16Satoru Yamagishi
24Gakuto Notsuda
28Takuya Marutani
14Mihael Mikic 61
30Kosei Shibasaki
37Kazuya Miyahara
29Takuma Asano 66
11Hisato Sato 76

Played on Wednesday, December 16, 2015 at 7:30 AM.
Championship: Club World Cup 2015 - Group: S